Początki nowożytnej nawigacji

W starożytności i niewiele później stosowano różne metody i przyrządy, by w miarę dokładnie określić swoje położenie i ustalić najbardziej optymalną trasę podróży. Mogły one oczywiście nieco fałszować rzeczywistość i być skomplikowane w obsłudzę. W dzisiejszych czasach dostępne są praktycznie dla każdego niewymagające fachowej wiedzy nawigacje satelitarne. Te małe urządzenia pozwalają w jednej chwili określić nasze położenie z dokładnością do kilku metrów. Co to za magia?

Początków nawigacji satelitarnej należy upatrywać w roku 1958, kiedy to w Laboratorium Fizyki Stosowanej Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Stanach Zjednoczonych powstaje system Transit. Z początku dostępny on był tylko wybranej grupie ludzi, by w końcu – na początku lat 80. – stać się ogólnodostępnym systemem do nawigacji satelitarnej. Był jednak skomplikowany w obsłudzę, niedokładne, a ustalanie położenia nie było natychmiastowe.

Przy takim bukiecie wad nic dziwnego, że zaczęto szybko myśleć o następcy tego systemu. Tym sposobem, wykorzystując doświadczenie zdobyte przy programie Transit, w latach 70. uruchomiony zostaje najpopularniejszy dziś system nawigacji satelitarnej – GPS, czyli Global Positioning System. Był on o wiele bardziej zaawansowany – przede wszystkim natychmiast określał położenie i był o wiele dokładniejszy (nawet do kilku metrów). Także obsługa nie sprawiała większych problemów, zatem GPS mógł być wykorzystywany na masową skale przez zwykłych zjadaczy bułek.

https://traffic.naviexpert.pl/korki/kalisz/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *