Rodzaje nawigacji

Nawigacja pozwala nam na ustalania własnego położenia i wyznaczenie trasy do wybranego celu. Jednak nie jest to tylko nawigacja satelitarna, która opiera się na wysyłaniu przez satelity krążące wokół Ziemi sygnałów, odbieranych przez naziemne nadajniki. Istnieją także inne metody, by poznać swoją lokalizacje.

Jedną z nich, znaną już wieku temu, jest astronawigacja, czyli określanie pozycji statku (tę metodę stosowano głównie w podróżach morskich) na podstawie ciał niebieskich, którymi mogą być np. gwiazdy czy Słońce. Stosowało się tutaj urządzenie nazywane astrolabium, które wynalezione zostało przez grecką matematyczkę Hypatię. Dzięki astrolabium można było nie tylko określić szerokość geograficzną, ale także odmierzać czas.

Radionawigacja, to z kolei sposób na określenie własnej pozycji przy użyciu fal radiowych. Sposób działania jest podobny do nawigacji satelitarnej – tutaj także są wysyłana i odbierane sygnały. Radiolatarnia wysyła odpowiedni sygnał radiowy, który jest obierany przez tzw. radionamiernik z obrotową anteną. Można określić kierunek, a także – po zastosowaniu pewnych obliczeń – pozycję.

W przypadku gdy w zasięgu wzroku mamy obiekty takie jak góry, czy też wysokie budynki, to możemy zastosować metodę nawigacji zwaną terrastryczną. Polega ona na wyznaczeniu – za pomocą wspomnianego już sekstansu – kąta pomiędzy podstawą obserwowanego obiektu, a jego szczytem. Znając wysokość tego charakterystycznego punktu (takie informacje musiały znajdować się na mapach) i po podłożeniu wszystkich informacji do odpowiedniego wzoru można ustalić własne położenie.

https://traffic.naviexpert.pl/remonty/biala_podlaska/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *